Rođen sam u Kninu 23. marta 1989. godine. Završio sam osnovnu školu i gimnaziju u Grockoj. Diplomirao sam istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.